การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2

ชื่อผู้แต่ง :

วาทินี สุขมาก

เลขเรียก :

610.7368 ว464ก 2557

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านจิตเวช การวางแผนการพยาบาลผู้รับบริการที่มีอาการหลงผิด มีอาการประสาทหลอน มีอาการหวาดระแวง มีภาวะเพ้อสับสน และผู้รับบริการที่มึความคิดฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง และการวางแผนการพยาบาลผู้รับบริการที่มีความผิดปกติจากการใช้สารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย