การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

Date

ชื่อหนังสือ :

การพยาบาลจิตเวชศาสตร์

ชื่อผู้แต่ง :

ยาใจ สิทธิมงคล...(และคนอื่นๆ)

เลขเรียก :

616.890231 ก492 2561

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานทางการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช แนวคิดพื้นฐานในการบำบัดรักษา การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่มีอาการเจ็บป่วยทางจิต และการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีการเจ็บป่วยทางจิต

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย