Many Facets of Wound Care in the Year 2016

Date

ชื่อหนังสือ :

Many Facets of Wound Care in the Year 2016

ชื่อผู้แต่ง :

อภิชัย อังสพัทธ์...(และคนอื่นๆ), บก.

เลขเรียก :

617.11 ม872 2559

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยแผลไหม้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์โรค และการรักษาที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ต้องอาศัย high technology และ electronic ร่วมกัน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย