ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

Date

ชื่อหนังสือ :

ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์

ชื่อผู้แต่ง :

ศิรินันท์ เหลืองอภิรมย์

เลขเรียก :

658.800285 ศ458ธ 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการทำธุรกรรมทางการเงินและการดำเนินการทางธุรกิจดิจิทัล ซึ่งจะประกอบด้วยเนื้อหา ได้แก่ สื่อสังคมออนไลน์ การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ SEO ในงานธุรกิจยุคดิจิทัล ระบบการชำระเงินออนไลน์ ระบบการตลาดกับธุรกิจออนไลน์ การจัดการฐานข้อมูลลูกค้าออนไลน์ การใช้เครื่องมือดิจิทัลของกิจกรรมธุรกิจดิจิทัล การวางแผนสำหรับกิจกรรมธุรกิจออนไลน์ รวมถึงธุรกิจดิจิทัลในอนาคต

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย