รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชี

Date

ชื่อหนังสือ :

รู้ทันรายงานทางการเงินและเข้าถึงรายงานของผู้สอบบัญชี

ชื่อผู้แต่ง :

สมพงษ์ พรอุปถัมภ์

เลขเรียก :

657.3 ส263ร 2561

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ได้อธิบายงบการเงินและมาตรฐานการรายงานทางการเงินให้เข้าใจได้ง่าย ด้วยเนื้อหาที่กระชับและครอบคลุมประเด็นสำคัญ ๆ ที่ผู้อ่านควรทราบ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินต่าง ๆ ของกิจการ โดยเน้นไปที่กิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ อาทิ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพราะเป็นกิจการที่ต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกือบทุกฉบับ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นนักลงทุน อาจารย์ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายงานทางการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสารบัญ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย