ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย

Date

ชื่อหนังสือ :

ตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่าย

ชื่อผู้แต่ง :

เกียรติพงศ์ น้อยใจบุญ

เลขเรียก :

621.314 ก854ต 2565 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือตำราการออกแบบหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงในระบบจำหน่ายเล่มนี้จะอธิบายรายละเอียดตั้งแต่การเริ่มออกแบบผลิต ประกอบ จนถึงการทดสอบหม้อแปลงที่ผลิตเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาทั้งหมด 5บทโดยบทที่ 1 จะประกอบไปด้วยประวัติความเป็นมาการอธิบายภาพรวมของหม้อแปลงเพื่อทำให้ทำความรู้จักกับหม้อแปลงมากขึ้นบทที่2 จะประกอบไปด้วยทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและหลักการออกแบบแม่แปลกไฟฟ้า บทที่3 จะประกอบไปด้วยขั้นตอนการผลิตหม้อแปลงในส่วนต่างๆ บทที่4 จะประกอบไปด้วยการทดสอบไฟฟ้าในหัวข้อต่างๆ และบทที่5 จะเป็นตัวอย่างการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160kVA ระบบไฟ 33000-416/240 V.และหม้อแลงขนาด1500 kVA ระบบไฟ 22000-400/230V

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย