ขนมโบราณพื้นถิ่นไทย

Date

ชื่อหนังสือ :

ขนมโบราณพื้นถิ่นไทย

ชื่อผู้แต่ง :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

เลขเรียก :

อ.641.86 ก169ข 2565

รายละเอียด :

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารและโภชนาการซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในหลาย ๆ ประเทศที่มีความโดดเด่นเรื่องรสชาติความพิถีพิถันและความหลากหลายของอาหารที่มีการผสมผสานจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทำให้อาหารในประเทศไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่รู้จักกันไปทั่วโลกและมีแนวโน้มที่จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงได้มีแนวคิดในการจัดพิมพ์หนังสือ “ขนมโบราณพื้นถิ่นไทย” เพื่อรวบรวมและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมด้านอาหารประเภทขนมโบราณพื้นถิ่นในประเทศไทยตลอดจนเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย