การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร

เลขเรียก :

658.049 ช133ก 2560

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอความรู้ทั่วไปทางธุรกิจระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการบริหารธุรกิจ องค์การการค้าโลกและเขตการค้าเสรีอาเซียน ทฤษฏีการค้าระหว่างประเทศ บทบาทของวัฒนธรรมกับการจัดการระหว่างประเทศ กลยุทธ์ในการเข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ โครงสร้างองค์การของบริษัทข้ามชาติ ภาวะผู้นำและการจูงใจของกิจการข้ามชาติ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย