หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

สมชนก (คุ้มพันธุ์) ภาสกรจรัส

เลขเรียก :

658.18 ส237ห 2561

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับพื้นฐานและทฤษฎี สภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศในระดับระหว่างประเทศ สภาวะแวดล้อมในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ ในระดับประเทศ การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจระหว่างประเทศ และหน้าที่ทางธุรกิจในธุรกิจระหว่างประเทศ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย