หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

Date

ชื่อหนังสือ :

หลักการตลาดเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ

ชื่อผู้แต่ง :

สุชาติ ไตรภพสกุล

เลขเรียก :

658.8 ส761ห 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ นำเสนอทฤษฎี หลักการ และแนวคิดของศาสตร์และศิลป์ด้านการตลาดที่จำเป็น ครบถ้วน และทันสมัยต่อการสร้างธุรกิจและการบริหารกิจการ เหมาะกับผู้ประกอบการทั้งธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SMEs และธุรกิจสตาร์ตอัป (Startup) โดยผสมผสานแนวทางการนำองค์ความรู้ด้านการตลาดไปใช้จริง ผ่านกรณีศึกษาผู้ประกอบการที่เข้าใจง่าย รวมถึงการนำเสนอการประยุกต์ใช้เครื่องมือทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อการประกอบธุรกิจและการทำการตลาดอันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย