รอบรู้เรื่อง NPAEs :ความต่างทางบัญชีกับภาษี

Date

ชื่อหนังสือ :

รอบรู้เรื่อง NPAEs :ความต่างทางบัญชีกับภาษี

ชื่อผู้แต่ง :

ศิลปพร ศรีจั่นเพชร

เลขเรียก :

657 ศ525ร 2562

รายละเอียด :

หนังเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติทางบัญชี NPAEs เปรียบเทียบกับหลักเกณฑ์ทางภาษีอากรอย่างชัดเจนจนเป็นระบบ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย