การปรับกระบวนการคิดในยุคดิจิตอล

Date

ชื่อหนังสือ :

การปรับกระบวนการคิดในยุคดิจิตอล

ชื่อผู้แต่ง :

ธนพล ก่อฐานะ

เลขเรียก :

658.406 ธ152ก 2562

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีการคิดอย่างมีนวัตกรรมและการสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ในการทำงานจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร มีทีมผู้บริหารที่มีการพัฒนาตลอดเวลา การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในองค์กร อย่างมีนัยสำคัญ โดยเน้นนโยบาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มีระดับสูง จะเป็นการทำงานที่มีนวัตกรรมและเรียกได้ว่า เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงจะต้องมีผู้นำ นวัตกรเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดและนี่คือบทสรุป “การปรับกระบวนคิดในยุคดิจิตอล” คือการสร้างผู้นำที่เป็น “ผู้นำนวัตกร”

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย