การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ : แนวทางใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

ประเวศน์ มหารัตน์สกุล

เลขเรียก :

658.3 ป384ก 2558

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องมือในการตรวจสอบงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้รู้ว่าองค์กรมีการออกแบบระบบงานที่จะทำให้การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธผลหรือไม่เพียงใด และเพื่อพัฒนาเครื่องมือที่ทรงพลังในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ ที่ยึดเอาความสำเร็จของงานเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจปรับเงินเดือนและจ่ายค่าตอบแทน ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตนเองและมีความรับผิดชอบในระดับตำแหน่งงานที่สูงขึ้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย