นวัตกรรมการจัดการ

Date

ชื่อหนังสือ :

นวัตกรรมการจัดการ

ชื่อผู้แต่ง :

เอกวิทย์ มณีธร

เลขเรียก :

658.4063 อ883น 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมการจัดการ (Innovative management) ให้ความรู้พื้นฐานที่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเชิงการแข่งขันขององค์กรต่าง ๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้องค์การประสบผลสำเร็จ และเจริญเติบโต แต่บทบาทของนวัตกรรมและผลกระทบของนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนสูง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย