การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

กัลยารัตน์ ธีระธนชัยกุล

เลขเรียก :

658.421 ก412ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุม คุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาส การสร้างธุรกิจ กระบวนการจัดตั้งธุรกิจ และกลยุทธ์การตลาด ขั้นตอนการส่งออก การบริหารการเงินและการบัญชี กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ ฯลฯ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย