การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน

Date

ชื่อหนังสือ :

การวัดประสิทธิภาพในโซ่อุปทาน

ชื่อผู้แต่ง :

ธัญภัส เมืองปัน

เลขเรียก :

658.5 ธ468ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการวัดประเมินประสิทธิภาพโซ่อุปทานเบื้องต้น ได้แก่ การวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจ การวัดผลเชิงดุลยภาพ การวัดคุณภาพบริการ การวัดผลการดำเนินงานกิจกรรมโลจิสติกส์ เป็นแนวคิดพื้นฐานสำหรับผู้สนใจในการปฏิบัติงานด้านการวัดประเมินโซ่อุปทาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย