85 ภาวะผู้นำแห่งอนาคต

Date

ชื่อหนังสือ :

85 ภาวะผู้นำแห่งอนาคต

ชื่อผู้แต่ง :

รัฐกร วงศ์นิวัตร

เลขเรียก :

658.4092 ร352ป 256385

รายละเอียด :

85 ปี ภาวะผู้นำแห่งอนาคต ที่เก่งทางด้านการศึกษา นักการแพทย์ที่มีฝีมือชื่อเสียง นักการเมืองที่โดดเด่น คนที่เก่งทั้งสามด้านอยู่ในร่างเดียวกันเป็นอย่างไร หาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย