ภาวะผู้นำ กรณีศึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

Date

ชื่อหนังสือ :

ภาวะผู้นำ กรณีศึกษา : ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

ชื่อผู้แต่ง :

รุ่งอรุณ วัฒยากร

เลขเรียก :

658.4092 ร649ภ

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้เป็นการศึกษาและบันทึกบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ผู้นำในดวงใจ ซึ่งเป็นผู้นำที่โดดเด่นในสายการแพทย์ การเมืองและการปกครอง และชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย