การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

Date

ชื่อหนังสือ :

การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผู้แต่ง :

วิจิตร จารุโณประถัมภ์

เลขเรียก :

658.404 ว522ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารโครงการซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ บริบทของโครงการระบบสารสนเทศ การบริหารขอบเขตโครงการ การบริหารเวลาโครงการ การจัดการแผนงาน การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ และกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย