เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

Date

ชื่อหนังสือ :

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ

ชื่อผู้แต่ง :

มฑุปายาส ทองมาก

เลขเรียก :

658.406 ม337ท 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและผลกระทบต่อธุรกิจ วิสาหกิจดิจิทัล องค์กร กลยุทธ์ และระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีเพื่อการจัดการข้อมูลและเครือข่าย และประเด็นเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย