การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด

Date

ชื่อหนังสือ :

การบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาด

ชื่อผู้แต่ง :

สุดาพร กุณฑลบุตร

เลขเรียก :

658.8 ส769ก 2563

รายละเอียด :

หนังสือบริหารการตลาด เทคโนโลยีการตลาดฉบับนี้ เป็นฉบับที่เขียนขึ้นจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิด กับศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยในสหรัฐและญี่ปุ่น รวมทั้งเขียนจากข้อมูลของผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริษัท อเมซอน กิจการผู้ค้าออนไลน์เพื่อให้ได้ข้อมูลจริง นอกเหนือจากการผสมผสานกับงานวิจัยใหม่ ๆ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเชื่อมโยงทฤษฎีในวงวิชาการ กับ ชีวิตจริงในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวงวิชาการไทยและเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานอยู่ในภาคเอกชนที่ไม่ได้ศึกาาทางการตลาด สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมีเนื้อหาใหม่ ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบัน ได้แก่ Marketing Technology, Digital Marketing, Digita Transformation, Brand Portfolio

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย