การจัดการสมัยใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

การจัดการสมัยใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

กล้าหาญ ณ น่าน

เลขเรียก :

658 ก312ก 2554

รายละเอียด :

หนังสือให้รายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับ “การจัดการ” ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญกับงานบริหารที่ต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการพัฒนาของหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการปฏิบัติการ หรือเป็นกิจกรรม ด้วยการเชื่อมโยงแนวคิดด้านการจัดการกับการปฏิบัติจริงในองค์กรธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปของกรณีศึกษาที่ดี เพื่อให้ผู้อ่านได้รับประโยชน์มากที่สุด ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทาง ตัวอย่าง หรือเป็นบทเรียนที่ดีในการค้นคว้าให้กับผู้อ่าน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย