การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

Date

ชื่อหนังสือ :

การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

ชื่อผู้แต่ง :

เกรียงไกร โพธิ์มณี

เลขเรียก :

658.421 ก767ก 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการคุณลักษณะของผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ปัญหาและโอกาสของผู้ประกอบการ การสร้างธุรกิจและกระบวนการการจัดตั้งธุรกิจ การแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจ กลยุทธ์ทางการตลาด การบริหารการเงินและการบัญชีเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ เทคนิคและขั้นตอนการส่งออก
การบริหารเงินทุน การระดมทุนและเอกสารทางธุรกิจ กฎหมายสำหรับผู้ประกอบการ การภาษีอากร ทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งแนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการในอนาคต เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ และนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การได้เป็นอย่างดี

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย