รวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์

Date

ชื่อหนังสือ :

รวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อผู้แต่ง :

จินดาลักษณ์ วัฒนสินธุ์

เลขเรียก :

658.3 จ475ร 2551ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือรวบรวมบทความการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นการรวบรวมบทความที่ผู้เรียนจัดทำในโอกาสต่างๆบางบทความได้ตีพิมพ์ในวารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชนของรัฐประศาสนศาสตร์ ผู้เขียนเห็นว่า บทความบางบทที่เนื้อหาบางตอนไม่ทันสมัย จึงได้แก้ไขปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น บางบทความ (เช่นบทความที่5) ได้เรียบเรียงใหม่ทั้งบทความ ผู้เขียนมีประสงค์ที่จะให้บทความนี้ประกอบการสอนวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่ผู้เขียนทำการสอนมาเป็นเวลานาน

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย