นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI Power BI Desktop + Mobile

Date

ชื่อหนังสือ :

นำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI Power BI Desktop + Mobile

ชื่อผู้แต่ง :

มณีนุช สมานหมู่

เลขเรียก :

658.05 ม132น 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Power BI สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนำเสนอเป็นภาพวิชวลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ร่วมงานภายในองค์กรได้โดยจะประกอบด้วยเนื้อหาในการสร้างและจัดการข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนด้วยโปรแกรม Power BI Desktop การจัดการข้อมูลด้วย Power Query การนำเสนอรายงานแบบวิชวลในรูปแบบต่างๆไปจนถึงการแชร์ข้อมูลออกไปใช้งานบน Power BI Service ที่เราสามารถเรียนรู้และต่อยอดเพื่อการนำเสนอรายงานอย่างมีคุณภาพได้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย