การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

Date

ชื่อหนังสือ :

การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศเบื้องต้น (ฉบับปรับปรุง)

ชื่อผู้แต่ง :

วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

เลขเรียก :

658.8 ว276ก 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการอธิบายถึงการตลาดระหว่างประเทศ ความหมายของการตลาดระหว่างประเทศ การสื่อสาร การสร้างสรรค์สื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ การบริหารการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ และอธิบายเรื่องกฎหมาย และจรรยาบรรณในการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย