มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน

Date

ชื่อหนังสือ :

มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน

ชื่อผู้แต่ง :

สิทธิชัย สมานชาติ

เลขเรียก :

อ.746.14 ส722ม 2562

รายละเอียด :

 สิ่งทออีสาน เป็นภูมิปัญญาสร้างสรรค์ของท้องถิ่นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ก่อเกิดและสืบทอดดำรงอยู่คู่กับวิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนาน ทั้งการใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม การประกอบพิธีกรรมต่างๆ “มรดกภูมิปัญญาสิ่งทออีสาน” เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ทางด้านมรดกภูมิปัญญาสิ่งทอในภาคอีสานโดยเฉพาะภูมิปัญญาลวดลายผ้าและเทคนิคต่างๆ ที่ปรากฎพบในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทย 

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย