วิถีดนตรีชาติพันธุ์

Date

ชื่อหนังสือ :

วิถีดนตรีชาติพันธุ์

ชื่อผู้แต่ง :

เรวดี อึ้งโพธิ์

เลขเรียก :

780.89 ร767ว 2565

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชาติพันธุ์รวมถึงการแสดงมุมมมองเชิงวัฒนธรรมและสังคม ซึ่งผู้เขียนนำเสนอตัวอย่างให้เกิดความเข้าใจ และสามารถนำไปปฏฺิบัติได้จริง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย