อรรถบทการขับร้อง : กระบวนแบบบและนวัตกรรมการขับร้อง

Date

ชื่อหนังสือ :

อรรถบทการขับร้อง : กระบวนแบบบและนวัตกรรมการขับร้อง

ชื่อผู้แต่ง :

ดวงใจ ทิวทอง

เลขเรียก :

783.04 ด164อ 2560

รายละเอียด :

อรรถาธิบายกระบวนแบบการขับร้องพร้อมแบบฝึกเสียงมาตรฐานสากลและอรรถาธิบายพร้อมแบบฝึกเสียงบูรณาการใน “กระบวนแบบดวงใจ” โดยประยุกต์กระบวนแบบการฝึกและแบบฝึกเสียงให้เหมาะสมกับลักษณะโครงสร้างร่างกายคนไทยด้วยคำอธิบายอย่างชัดเจนและกระชับ ชวนให้จดจำและนำไปปฏฺิบัติได้อย่างสัมฤทธิ์ผล เพื่อใช้สอนและฝึกร้องทั้งในขั้นพื้นฐานและขั้นก้าวหน้า และบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะพัฒนาวิธีการใช้เสียง รวมทั้งผู้ที่รักการขับร้อง

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย