โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ชั้น 7

Date

ชื่อหนังสือ :

โน้ตเพลงไทยสำหรับบรรเลงจะเข้ เพลงตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย ชั้น 7

ชื่อผู้แต่ง :

พิภัช สอนใย

เลขเรียก :

787.9 พ713น 2559

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้มีความมุ่งหวังให้ผู้เรียนมองเห็นโครงสร้างเพลง ลักษณะทำนองอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเข้าใจเพลงได้เร็วขึ้น เพื่อช่วยประหยัดเวลาในชั้นเรียนและยังสามารถใช้ทบทวนด้วยตนเอง บทเพลงที่นำมาเรียบเรียงเป็นทางจะเข้ในครั้งนี้ ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทยชั้น 7 พ.ศ.2553 สำหรับเครื่องสายจำนวน 27 เพลง โดยยกเว้นเพลงที่ซ้ำกับเกณฑ์ ขั้นก่อน โน้ตเล่มนี้ได้แปลทำนองเป็นทางจะเข้จากประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดของผู้เขียน เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการบรรเลงจะเข้ ส่วนผู้ที่มีความสามารถบรรเลงจะเข้ได้ดีแล้ว หรือมีความคิดสร้างสรรค์ แปลทาง ตกแต่งทำนอง เพิ่มลีลา สอดแทรกโน้ตประดับ ปรุงแต่งด้วยกลวิธีการบรรเลงจะเข้ให้ไพเราะน่าฟังต่างไปจากที่เขียนไว้ก็ย่อมทำได้ ถือว่าเป็นการพัฒนาสู่ขั้นสูงต่อไป ในการเขียนครั้งนี้ได้บันทึกเป็นโน้ตสากลควบคู่ไปด้วยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อครูดนตรีสากลที่ต้องทำหน้าที่สอนปฏิบัติจะเข้ ในตอนท้ายเล่มได้แนบซีดีบันทึกการบรรเลงจะเข้ ซึ่งบรรเลงด้วยตัวผู้เขียนเอง เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับผู้เริ่มเรียนปฏิบัติจะเข้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย