ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา

Date

89AT084652

ชื่อหนังสือ :

ปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา

ชื่อผู้แต่ง :

สุมาลี ไชยศุภรากุล...(และคนอื่นๆ)

เลขเรียก :

895.914 ป542 2564

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำปาฐกถาทั้งหมด 9 ครั้ง ล้วนผูกพันเกี่ยวโยงกับความพยายามเข้าใจสังคมไทย ทั้งในแง่สังคมไทยที่สืบต่อรากเหง้าทางวัฒนธรรมจากชนชาติไท ที่เป็นความสนใจและแรงบันดาลใจในการการศึกษาค้นคว้าของอาจารย์บรรจบ พันธุเมธา

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย