ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร

Date

ชื่อหนังสือ :

ความกระจ่างที่ระยะทาง 41,057 กิโลเมตร

ชื่อผู้แต่ง :

วาสนา ชูรัตน์

เลขเรียก :

895.91 ค181 2565ฉ.1

รายละเอียด :

วรรณกรรมเป็นผลงานศิลปะที่แสดงออกด้วยภาษาเพื่อสื่อสารอารมณ์ ความคิด และเรื่องราวจากผู้ประพันธ์ไปสู่ผู้เสพผลงานภาษาเป็นสิ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้สื่อความหมายระหว่างกัน หากการสื่อความหมายนั้นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นอย่างงดงามหรือสามารถสร้างความรู้สึกสะเทือนใจให้แก่ผู้รับสาร ก็ถือเป็นผลงานศิลปะที่เรียกว่าวรรณกรรมซึ่งอาจมีรูปแบบหลากหลาย เช่น เรื่องสั้นและบทกวี

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย