อารยธรรมอิสลาม

Date

ชื่อหนังสือ :

อารยธรรมอิสลาม

ชื่อผู้แต่ง :

อาลี เสือสมิง

เลขเรียก :

909.097671 อ666อ 2556

รายละเอียด :

อารยธรรมอิสลามได้สร้างความเจริญทั้งทางด้านวัตถุเเละจิตวิญญาณอย่างมีดุลยภาพ บรรดานักปราชญ์ในสรรพวิชาเเขนงต่าง ๆ ทั้งที่เป็นมุสลิมเเละมิใช่มุสลิม ทั้งที่เป็นชาวอาหรับเเละมิใช่ชาวอาหรับได้สืบสานผลผลงานทางวิชาการของอารยธรรมในยุคโบราณด้วย การเเปลตำรับตำราในสรรพวิชา สังเคราะห์ เเก้ไขเเละปรับปรุง ตลอดจนคิดค้นเเละต่อยอดสรรพวิชาเเขนงต่าง ๆ จนกลายเป็นศาสตร์เเละศิลปวิทยาการที่สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้เเก่โลกตะวันออกในช่วงยุคกลางอันเป็นช่วงเวลาหลายศตวรรษที่โลกตะวันตกในเวลานั้นตกอยู่ในยุคมืด เเละผลงานที่เหล่านักปราชญ์ในอารยธรรมอิสลามได้รังสรรค์เอาไว้ตลอด ช่วงเวลาของยุคกลางได้ส่งผลอย่างสำคัญต่อการฟื้นฟูศิลปวิทยาในยุคใหม่ที่ตามมาด้วย

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย