88 ปี ที่ฝันใฝ่ให้ความรักและความสุข โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ / อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, กุหลาบ ปุริสาร, บรรณาธิการ

Date

ชื่อหนังสือ :

88 ปี ที่ฝันใฝ่ให้ความรักและความสุข โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ / อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์, กุหลาบ ปุริสาร, บรรณาธิการ

ชื่อผู้แต่ง :

อาทิตย์ ฉัตรชัยพลรัตน์

เลขเรียก :

926.1 ป818 2564 ฉ.1

รายละเอียด :

หนังสือ “88 ปี ที่ฝันใฝ่ ให้ความรักและความสุข” เล่นนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติอันทรงคุณค่าของ ศาสตราจารย์ ดร.นพ.กระแส ชนะวงค์ ผู้ซึ่งมีผลงานเชิงประจักษ์ที่เป็นคุณูประการในหลสยมิติ อาทิ เช่นมิติสังคม การเมือง วัฒนธรรม การศึกษา และการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีในต่างประเทศ ในวาระครบรอบ 88ปี  ในวันที่ 1 2564 นี้

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย