ประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันออกกลาง

Date

ชื่อหนังสือ :

ประวัติศาสตร์และอารยธรรมตะวันออกกลาง

ชื่อผู้แต่ง :

ซาฝีอี อาดำ...(และคนอื่นๆ)

เลขเรียก :

956 ป373 2563

รายละเอียด :

หนังสือเล่มนี้นำเสนอพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับความหมายประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอารยธรรมโดยสังเขป เน้นทำความเข้าใจอารยธรรมอียิปต์เป็นลำดับแรก เนื่องจากรายงานทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ยืนยันว่าอารยธรรมนี้ปรากฎก่อนอารยธรรมอื่น ๆ ในตะวันออกกลาง อารยธรรมต่าง ๆ ในเมโสโปเตเมียและดินแดนใกล้เคียง กล่าวถึงอารยธรรมมุสลิมโดยเน้นช่วงเวลาตั้งแต่ยุคต้นจนถึงตอนปลายของจักรวรรดิออตโตมาน และยุคปฏิรูปตุรกีเท่านั้น

More
Books

Scroll to Top

เวลาทำการ :

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ 9.00 – 20.00 น.
  • วันเสาร์ – อาทิตย์ 9.00 – 17.00 น.
  • ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์และวันปิดทำการของมหาวิทยาลัย