Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

สำนักหอสมุด ขอขอบพระคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อ.ดร.เซี่ย หมิงซุน ได้นำเชิญศ.ดร. Liang Chengyi จากมหา East China Jiaotong อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก มอบหนังสือเสริมความรู้ด้านกฎหมาย (เป็นภาษาจีน)ให้กับสำนักฯ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นประโยชน์กับนักศึกษาที่มาใช้บริการห้องสมุด